fbpx

FAQ & Regler

Her kan du læse mere om de forskellige regler hos TAKE A BREAK Spa.

Har yderligere spørgsmål? Kontakt os på Facebook, instagram, på telefon + 45 3134 0783 eller i kontaktformularen nederst på siden.

Afbudspolitik

Aflysning af booking skal ske pr. telefon eller online senest 24 timer før behandlingens start.
Ved for sen afmelding opkræves 50% af behandlingens pris. (Kan kun gøres pr. telefon)
Ved udeblivelse opkræves hele behandlingens pris.
Har du et klippekort registreret, trækkes i stedet et klip ved udeblivelse.

Betaler man ikke for for sen afmeldning, eller udeblivelse bliver man spærret i vores bookingsystem, og kan ikke booke tider fremover. 

Weekend og helligdags tillæg.

Weekend og helligdags tillæg:
Vi har hidtil ikke ændret vores priser på grund af krisen, men fra 1. april 2023 vil der være et tillæg på 45 kr. for weekend- og helligdagsbehandlinger. Det gælder for alle behandlinger.
Du betaler dog kun pr. besøg. Så har du 1 eller 3 behandlinger samme dag, betaler du 1 x 45 kr.

Tillægget går til din behandler, da vi ønsker at belønne dem for at arbejde på disse tidspunkter.

Medbring helst ikke børn

Hos TAKE A BREAK Spa ønsker vi at du og de øvrige kunder får et velfortjent ‘break’ fra en begivenhedsrig hverdag.

Da vi ønsker at skabe et roligt og afslappende miljø omkring vores kunder, kan man ved for meget uro, gråd og påstyr, risikerer at blive sendt hjem uden at behandlingen afsluttes – samt betale for den booket tid. Derfor anbefaler vi af hensyn til dig selv, behandlerne og de resterende kunder (… som måske selv har lade deres børn blive hjemme, for at få lidt børnefri mommy-time), at du ikke medbringer børn til din behandling.

MEN du er hjerteligt velkommen til at medbringe din Baby til BABY DAYS hos TAKE A BREAK Spa, som afholdes den første onsdag i hver måneden fra vi åbner indtil kl. 12.00! Læs mere om BABY DAYS →

Behandlingens varighed

Alle angivet tider på vores hjemmeside, prisliste og i onlinebookingen er vejledende. Dette er blot angivet for at give kunden en idé om hvor langt tid der skal sættes af. Hertil nævnes det at kunden ikke at ‘krav’ på denne tid, med mindre andet aftales med behandler.

10% Studierabat alle hverdage

TAKE A BREAK Spa giver 10% rabat på alle behandlinger alle hverdage fra kl. 10-14 (Dvs. at behandlingen skal være afsluttet inden kl. 14.00) Studierabat gives i begge afdelinger ved fremvisning af aktivt studiekort.

OBS! Kan ikke kombineres med andre tilbud og kampagner og gælder ikke helligdage.

Tilbud og rabatordninger

Alle tilbud og rabatordninger kan ikke kombineres

Forbrugsforeningen

Ved betaling med dit forbrugsforeningskort optjenes 10% af totalbeløbet i bonus-point via. forbrugsforeningen.

OBS! Betaling med forbrugsforeningen kan ikke kombineres med loyalitetsklubben eller yderligere rabatter. 

Læs mere om aftalen på forbrugsforeningens hjemmeside.

Aldersgrænse

Alle børn under 15 år som ønsker en behandling, skal medbringe en forældre til behandlingen.

Bemærk vi udføre ikke shellac eller Gelé på børn under 13 år

Pedicure - Nej tak til fodvorter, fodsvamp & neglesvamp.

Fodvorter, Fodsvamp og Neglesvamp er alle meget smitsomme tilstande. Vi ønsker ikke at risikere krydskontaminering til vores behandlere eller resterende kunder. Derfor vil du blive sendt hjem, samt få lov til at betale for bookingen – dog uden af modtage behandlingen. 

Persondatalov

Læs her om vores behandling af personoplysninger vi indsamler om dig

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

TAKE A BREAK SPA er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

TAKE A BREAK SPA

Tapperitorvet 8

1799 KBH V

CVR-nr.:40152687

Telefon: 31340783

Mail: info@takeabreakspa.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Vi registrerer oplysninger om dig for at kunne udføre vores wellness-behandlinger/frisør-behandlinger/behandlinger

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f. I visse tilfælde behandler vi også oplysninger efter at have indhentet dit samtykke. Dette vil du være blevet særskilt informeret om i forbindelse med at vi har indhentet samtykket.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger ((delvist)) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af vores opgaver for dig, herunder styring af aftaler og tidsbestillinger, registrering af gennemførte behandlinger med henblik at fastlægge behandlingsforløb.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige kategorier af personoplysninger:

Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, tidspunkt for behandlinger og gennemførte behandlinger

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

Helbredsoplysninger i form af journaloplysninger med fortegnelser over dine behandlingsforløb.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

rådgivere og databehandlere

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på hvor længe vi har behov for oplysningen, dels i forhold til igangværende behandlingsforløb, dels forhold til lovgivningskrav, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

7. Retten til at trække samtykke tilbage

Vi kan behandle visse personoplysninger baseret på særskilt samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker heller ikke behandlingen af personoplysninger der jf. pkt. 2 ovenfor behandles på andet grundlag en samtykke.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontakt os